Kurs om filterbriller

Uke 10 (05. – 07. mars) Uke 38 (17. - 19. sept.)

Søknadsfrist: 01. november 2018
Søknadsfrist: 01. mai 2019

Mål:

  • Lære om filterbriller.
  • Utprøving av filterbriller.

Tema/ kursinnhold:

  • Kurs om lys og effekten av ulike typer filterbriller
  • Informasjon, demonstrasjon og utprøving av filterbriller i praktiske situasjoner
  • Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling.
  • Aktivitetene er tilpasset årstiden.

Kontaktperson: Ann-Britt Johansson, ann-britt.johansson@eikholt.no