Å leve med visuelle hallusinasjoner på grunn av Charles Bonnet syndrom (CBS)

Uke 47 (17. – 19. november)

Søknadsfrist: 01. mai 2020

Mål:

  • Lære om CBS
  • Å kunne leve bedre med CBS

Tema/ kursinnhold:

  • Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • Betydning av CBS for aktiviteter i hverdagen
  • Stressmestring

Kontaktperson: Line Hovland, line.hovland@eikholt.no