Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

HMS Buskerud og Eikholt arrangerte to fulle dager med fokus på haptisk kommunikasjon. Rundt 65 personer, hvor de fleste var tolker for døvblinde, var samlet på Eikholt 6. og 7. juni og tok både kursbygg og utearealene i bruk i teori, praksis og kollegiale diskusjoner.Les mer...

Personvernerklæring

Denne erklæringen forteller om hvordan Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde samler inn, lagrer og bruker personopplysninger. 1. Hvem er behandlingsansvarlig?Les mer...

Stressmestring – Oppmerksomt nærvær og yoga i to deler

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.Les mer...