Digital konferanse for tegnspråktolker 13 januar 2021

Digital konferanse for tegnspråktolker 13 januar 2021

Den fysiske konferansen er avlyst og blir erstattet med digital konferanse. Haptisk kommunikasjon har blitt en viktig del av manges liv. De som mottar signaler er flere og også de som utøver dem. Denne dagen ønsker vi å fokusere på hva haptisk kommunikasjon har blitt både nasjonalt og internasjonalt. Siden situasjonen med Covid- 19 er her og hindrer praktiske øvelser, retter vi denne gangen oppmerksomhet mot hva haptisk og taktil kommunikasjon gjør med oss som mennesker. Både tolkebrukere, deres nærpersoner og tolkene selv blir berørt av nettopp berøring og nære relasjoner

Gul refleksvest på en person som går ute. En hånd tegner på ryggen.

 

 

 

 

 

 

Tid: 13. januar 2021
Sted: Digitalt

Målgruppe
Konferansen er for de som tolker eller ønsker å tolke for personer med kombinerte sansetap/døvblindhet. Siden konferansen er digital vil det være mulighet for alle til å delta.

Konferansen vil bli tegnspråktolket.

Lenke for delta: Tolkekonferansen 13 januar 2021

Konferansen vil i ettertid ligge tilgjengelig på vår YouTube-kanal. Det kommer informasjon om dette etter konferansen.

Program*
09:00-09:10: Velkommen med praktisk info v/ Anine Berg Lindahl og Cathrine Timm Sundin
09:10-09:50: Tegnspråktolk-tolk/ledsager 2021; Ingeborg Skaten og Gro Hege Saltnes Urdal (Tolkeutdanningen; Høgskulen på Vestlandet)
09:50-09:55 Pause
09:55-10:30 En haptisk status; Hildebjørg Karlsen Bjørge og Inger Lise Vincent (Hapti-co)
10:30-11:00 Tjenesteutvikling; Linda Stadshaug og Berit Søgård (Koordinerende team på tolkeområdet Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging)
11:00-11:30 Lunsjpause
11:30-13:00 Sansemessige forutsetninger for haptisk kommunikasjon. Om: Taleforståelse som audiovisuelt fenomen; Rolf Mjønes (rådgiver hørsel Eikholt)
Charles Bonnet syndrom; Line Hovland (seniorrådgiver syn Eikholt)
13:00-13:20 Pause
13:20-13:55 En nærpersons perspektiv på tolken; Solfrid Vartdal
13:55-14:00 Pustepause
14:00-15:00 Å være eksponert for menneskelig hverdagsliv; Siri Toven (psykologspesialist og en av forfatterne av boken: «Ivaretakelse av hjelpere»)
15:00-15:30 Oppsummering

Innspill eller kommentarer underveis i konferansen, kan sendes på epost til cathrine.t.sundin@eikholt.no

*Med forbehold om endringer i programmet

Arrangør: NAV Fagsenter for hjelpemidler og tilrettelegging i samarbeid med Eikholt