Eikholt søker IKT rådgiver

Har du lyst til å bli vår nye rådgiver innen IKT? Du blir med i et team av medarbeidere med kompetanse innen helse, IT, pedagogikk og sosialt arbeid. Virksomheten preges av tverrfaglig samarbeid, FoU, omfattende brukerkontakt og bred klinisk erfaring og kompetanse.

Eikholt er et kompetansesenter med to nasjonale oppdrag:

 1. Inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Som spesialisthelsetjeneste har vi hovedfokus på å bygge opp og formidle kompetanse innen syns – og hørselsnedsettelse / døvblindhet.
 2. Ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med kombinert syns – og hørselsnedsettelse/døvblindhet.

Eikholt er en ideell stiftelse lokalisert i Drammen og har for tiden 28 ansatte.

 

Arbeidsområder:

 • Opplæring og veiledning av brukere, nærpersoner og fagpersoner i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IKT
 • Utvikling av kurs og undervisningsmateriell
 • Prosjektarbeid/utviklingsarbeid
 • Faglig samarbeid med spesialisthelsetjeneste, universiteter, høgskoler og andre relevante fagmiljøer
 • Systematisering, dokumentasjon og publisering av kunnskap

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • God teknisk innsikt og interesse for ny teknologi og IKT baserte hjelpemidler
 • Veiledningskompetanse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Tegnspråkkompetanse er ønskelig, men ikke et krav

Vi vil vektlegge:

 • Personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Erfaring fra FOU og/eller prosjektarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og løsningsfokus

Vi kan tilby:

 • Et utfordrende og spennende arbeid med deltakelse i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagsjef Thomas Øverby, tlf 90 27 46 68.

Se også www.eikholt.no for mer informasjon om virksomheten.

Søknader med CV vurderes fortløpende og sendes til: post@eikholt.no