Forskning og brukermedvirkning

Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap.

Uke 11 (15. – 18. mars)

Dette gruppekurset skal gi en kort innføring i viktige elementer i forskning generelt og forskning på området døvblindhet spesielt. For de som etter dette gruppekurset har interesse av det, vil kurset kvalifisere for deltakelse i et prosjekt for å utvikle mer kunnskap om hvordan brukere kan ha innflytelse på forskningen på eget område.

Formålet med brukermedvirkning er å bidra til at forskningen har høy grad av relevans og nytteverdi for den aktuelle målgruppen. Brukermedvirkning i
forskningen handler om dialog og samarbeid mellom forsker og bruker.

Kursledere er forskere ved Eikholt: Ann-Britt Johansson og Rolf Lund.

Det vil i tillegg være bidrag fra andre forskere og medarbeidere på Eikholt.

Søknadsfrist: 01. November

Kontaktperson: Ann-Britt Johansson, ann-britt.johansson@eikholt.no