Methods in deafblind research – a multidisciplinary approach

Methods in deafblind research – a multidisciplinary approach

Come and share the knowledge! The research conference April 28 - 29, 2020 is aimed at all who consider the development of knowledge in services to people with combined visual and hearing impairment as important. We want broad participation. It is not a pure researcher gathering, but a conference that can be an important boost for the field.

How can research lead to better user services?

Today, there is an increasing demand for professionals to work knowledge-based. It is no longer enough to rely on one’s experience-based knowledge, and it is expected that one will follow what is found in new research-based knowledge. Since deafblindness is so uncommon, the lack of knowledge is great. Specific and interdisciplinary expertise is required to meet the often very large and varied needs of persons with deafblindness and their relatives.

There is relatively much experience-based knowledge in the Nordic region within the subject, but this experience-based knowledge has to a limited extent been documented and little can be defined as research. This is slowly getting better. Therefore, it is time to arrange a conference on research.

We have chosen to focus specifically on methods in research. This is because research in the deafblindness area has special challenges. It is therefore extremely important that we gather and share our experiences. The conference is intended to encourage the production of new knowledge and to share new knowledge.

Date and time: April 28-29, with start-up April 28 at 10:00 and closing April 29 at 15:00.

Conference Location: Eikholt National Center on combined vision and hearing impairment/deafblindness, Drammen, Norway.

The conference is organized by Norwegian National Advisory Unit on Deafblindness and the conference language is English.

The registration deadline: April 1, 2020

For program, click (still in progress)

Registration,

If you have any questions regarding the conference, please contact Ann-Britt Johansson by email: ann-britt.johansson@eikholt.no

 


Norsk flagg

Konferansen henvender seg til alle som ser på utvikling av kunnskap innen tjenester til personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse som viktig. Vi ønsker oss en bred deltagelse. Det er altså ikke en ren forskersamling, men en fagkonferanse som kan bli et viktig løft for fagfeltet.

I dag er det et økende krav til fagpersoner om å jobbe kunnskapsbasert. Det er ikke lenger nok å stole på sin egen erfaringsbaserte kunnskap. Det forventes at man følger med på hva som finnes av ny forskningsbasert kunnskap. Siden døvblindhet er så uvanlig, er mangelen på kunnskap stor. Det kreves en spesifikk og tverrfaglig kompetanse for å dekke de ofte veldig store og varierte behovene til de det gjelder og deres pårørende. Det finnes i Norden relativt mye erfaringsbasert kunnskap innen dette fagområdet, men kunnskapen har vært tynt dokumentert og lite av dokumentasjonen kan defineres som forskning. Dette er i ferd med å bli bedre. Derfor er det på høy tid at vi avholder en konferanse om forskning. Vi har valgt å fokusere spesielt på metoder i forskningen. Dette skyldes at forskning på døvblindhet byr på spesielle utfordringer. Det er derfor ekstra viktig at vi samles og deler våre erfaringer. Konferansen skal oppmuntre til produksjon av ny kunnskap og til deling av kunnskap med hverandre.

Dato og tid for konferansen: 28. – 29. april med oppstart 28. april kl 10:00 og avslutning 29. april kl 15:00.

Konferansested: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Konferansespråk: engelsk

Konferansen er i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Påmeldingsfrist: 1. april 2020

For program, klikk her (dette er fortsatt under arbeid)

Har du spørsmål angående konferansen, ta kontakt med Ann-Britt Johansson på epost: ann-britt.johansson@eikholt.no

 

NKDB-logo