Haptisk kommunikasjon

Uke 7: (12. -15. februar)

Søknadsfrist: 01. november 2018

Mål:

  • Lære å bruke haptisk kommunikasjon
  • Bidra til økt deltakelse i sosiale aktiviteter

 Tema/ kursinnhold:

  • Teori om bruk av haptisk kommunikasjon
  • Praktiske øvelser i realistiske hverdagssituasjoner
  • Samarbeide med tolker og nærpersoner

 

Kontaktperson:

Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no