Informasjon om koronavirus i forbindelse med kurs på Eikholt

Alle brukerrettede kurs og utreiser er avlyst fram til påske. Brukere og andre involverte som dette berører får direkte beskjed.