NAV tilpasningskurs

NAV tilpasningskurs

Tilpasningskursene skal gi bedring av funksjonsevnen i dagliglivet og økt livskvalitet.