Koronavirus

Alle brukerrettede kurs og utreiser er avlyst fram til påske.

Brukere og andre involverte som dette berører, får direkte beskjed.

Vårt sentralbord og våre Rådgivere er tilgjengelige for alle som bruker Eikholt. Vi ønsker å hjelpe dere så godt vi kan, over telefon og via nett, med det dere har av hverdagsutfordringer.

Vår oppfordring er derfor å ta kontakt med oss. Ring oss via sentralbord på telefon 32 88 9050 eller mobil 45 61 44 04. Du kan også sende en mail til post@eikholt.no. Ønsker du direkte kontakt med en av våre rådgivere, finner du kontaktinformasjon til den enkelte under kategorien «kontakt oss».