Eikholt-rapport om CBS syndrom

Eikholt-rapport om CBS syndrom

Line Kristin Gundersen Hovland ved Eikholt nasjonale ressurssenter for døvblinde har undersøkt hvilken betydning det å leve med Charles Bonnet syndrom (CBS) har for aktiviteter i dagliglivet, kommunikasjon og sosialt livLes mer...

«Behind the scenes» fra filmen Trine

«Behind the scenes» fra filmen Trine

Fire danske unge damer fra filmbransjen i København er på vei til Femundsmarka i Norge. De kommer med fly og leiebil med masse filmutstyr i bagasjen. De har også en drone med, og med den filmer de sjø, glissen furuskog og fjell, og smale veier. Målet er et Friluftskurs for fem unge mennesker med medfødt døvblindhet.Les mer...

Bok om taktilt språk nå på engelsk

Bok om taktilt språk nå på engelsk

Boken "Hvis du kan se det, kan du understøtte det" er nå tilgjengelig i engelskspråklig versjon. I den anledning vil vi presentere ideen bak boka, og redaksjonen som har ansvaret for dens tilblivelse.Les mer...

Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

HMS Buskerud og Eikholt arrangerte to fulle dager med fokus på haptisk kommunikasjon. Rundt 65 personer, hvor de fleste var tolker for døvblinde, var samlet på Eikholt 6. og 7. juni og tok både kursbygg og utearealene i bruk i teori, praksis og kollegiale diskusjoner.Les mer...

Kommunikasjon med alle sanser

Kommunikasjon med alle sanser

Et kurs som kombinerer opplæring i ulike og alternative måter å kommunisere på med aktiviteter der kommunikasjonen blir prøvd ut i praksis  med tid og rom for diskusjoner mellom tolkebrukere, instruktører og tolker. Les mer om det nylig avholdte kurset her.Les mer...

Karine V. Hestholm på Deafblind International

Karine V. Hestholm på Deafblind International

Under den niende europeiske konferansen «Touch of closeness»i regi av Deafblind International (DbI) presenterte Karine V. Hestholm sin historie foran hundrevis av deltagere fra hele verden. I denne artikkelen som hun har skrevet for Eikholt beskriver hun sitt budskap og forteller om sin opplevelse av å bidra til DbI.Les mer...

Prosjektrapport: Tid for Hørsel

Prosjektrapport: Tid for Hørsel

Gjennom prosjektet "Tid for Hørsel" har Eikholt utviklet en arbeidsmodell for optimalisering av hørselsfunksjonen for personer med et kombinert syns- og hørselstap. Les mer om rapporten og last den ned her.Les mer...

Aldri si aldri

Aldri si aldri

Synspedagog Line Hovland fra Eikholt Ressurssenter belyser med en artikkel i tidsskriftet Spesialpedagogikk hvordan man kan stimulere til utvikling gjennom å tenke på «det hele mennesket».Les mer...