Kommunikasjon med alle sanser – sommer og vinter

Uke 23 (07. – 10. juni), Søknadsfrist: 01. november
Uke 50 (13. – 16. desember), Søknadsfrist: 01. mai

Tema/kursinnhold:
• Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier
• Opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter
• Informasjon, demonstrasjon og utprøving av
syns – og hørselstekniske hjelpemidler etter behov
• Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning
og erfaringsutveksling
• Aktivitetene er tilpasset årstiden

Mål:
• Skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av
mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner
• Forebygge isolasjon og bygge nettverk

Målgruppe:
• Eldre, enslige og personer som ikke kan benytte andre tilbud

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no