Kommunikasjon og kultur – sommer og vinter

Uke 23 (08. – 11. juni) Søknadsfrist: 01. november

Uke 50 (14. – 17. desember) Søknadsfrist: 01. mai

Tema/kursinnhold:

  • Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier
  • Opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter
  • Informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns – og hørselstekniske hjelpemidler etter behov
  • Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • Aktivitetene er tilpasset årstiden

Mål:

  • Skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner
  • Forebygge isolasjon og bygge nettverk

Målgruppe:

  • Personer med kombinert syn- og hørselshemming
  • Eldre, enslige og personer som ikke kan benytte andre tilbud

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no