Kommunikasjon og kultur – sommer og vinter

Uke 24 (09. - 12. juni) eller Uke 50 (08. - 11. desember)

Søknadsfrister: 01. mai 2020

Mål:

  • Skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner
  • Forebygge isolasjon og bygge nettverk

Tema/kursinnhold:

  • Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier
  • Opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter
  • Informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns – og hørselstekniske hjelpemidler etter behov
  • Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • Aktivitetene er tilpasset årstiden

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no