Stressmestring

Mange personer med kombinert sansetap opplever energitap og stress i hverdagen. Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg, og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til økt stressmestring og større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.

Målet er at du skal oppnå bedre livskvalitet, mestre hverdagen bedre og få verktøy til å takle stress. Kursdeltakerne skal lære nye strategier for oppmerksomt nærvær og lære puste, balanse og yoga øvelser som kan brukes i hverdagen. Vi setter av tid til samtaler og erfaringsutveksling og vil blant annet fokusere på hvordan du kan disponere energi i daglige gjøremål.

Ønsker du å få vite mer om årets gruppekurs kan du klikke deg inn på Kurskalenderen som ligger på hjemmesiden.