IKT

Kartlegging, utprøving og opplæring i bruk av PC og tilleggsutstyr. Eksempelvis filbehandling, hurtigtaster, tekstbehandling, internett og epost, opplæring i bruk av skjermlesere, forstørrelsesprogram, talesyntese, leselist, telefonbruk eller annet. Fagpersoner på IKT, syn og hørsel samarbeider for å sikre tilrettelegging, tilpasninger og løsninger som er hensiktsmessig for deg.

Klikk her for individuell søknad