Helsesport / aktivitetsuke

Hver høst i uke 43 og 45 arrangerer Eikholt Helsesportuker. Dette er praksisuker for alle landets tolkestudenter.

Målet med disse ukene er å gi studentene en variert tolkepraksis slik at de etter endt utdanning er dyktige tolk/ ledsagere for personer med syns – hørselsnedsettelse / døvblindhet.

Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på aktiviteter kan være; salsa, løpekurs, yoga, tur-dag, hundekjøring, styrke og balansetrening, klatring, riding, bowling, dans, fluefiske, stavgang, livredning, forelesninger, mm.

For å kunne gi alle tolkestudenter et slikt tilbud er vi avhengig av brukere som er villige til å stille opp som «forsøkspersoner» / kursdeltakere for studentene. Det er også et mål at kursdeltakerne får en meningsfull uke med mye fysisk aktivitet og gjerne også aktiviteter de ikke har prøvd tidligere.