Individuelt tilbud

De fleste tilbud som er beskrevet under «Brukertilbud» kan «skreddersys”. Det vil si at vi tilpasser og utarbeider opplegg ut fra behov som meldes på søknad og ved direkte kontakt. Når det passer setter vi sammen flere søkere til en gruppe. Det er ingen søknadsfrist for slike individuelle tilbud.
Bruk søknadsskjema som ligger på våre hjemmesider. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Her er eksempler på individuelle tjenester:

Utredning
Vi foretar utredning ved behov, både for deg som er ny på Eikholt og for deg som har vært her før. Dine ønsker og behov er utgangspunktet for utredningen.

Punktskrift
Opplæring i grunnleggende kunnskaper i å bruke punkt i dagliglivet.

Kommunikasjon
Opplæring i nye metoder og strategier som støtte for kommunikasjon i dagliglivet.

Mobilitet /ledsaging
Innføring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering.

Optimalisering av hørsel
Utredning, tilpasning og tilvenning til høreapparat etter dine forutsetninger.

Optimalisering av syn
Det er viktig at synsfunksjonen er optimalisert så du kan bruke den i de aktiviteter og miljøer som er aktuelle for deg.

ADL – aktiviteter i dagliglivet
Lære ulike teknikker for å mestre dagliglivet.

Data/IT
Kartlegging, utprøving og opplæring i bruk av datamaskin og tilleggsutstyr.

iPad/iPhone
Opplæring i bruk av iPad/iPhone med tilpasninger som for eksempel forstørringsprogram, talesyntese, leselist med mer.

Tilbud til par og familier
Vi gir tilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Utadrettede tjenester.
Ved behov gir vi også tjenester hjemme, på arbeidsplass og studiested. Gjerne sammen med lokale eller regionale tjenesteytere.