iPad/iPhone

Målet er å gi kunnskap for å få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Vi tilbyr opplæring i bruk av Ipad og Iphone med tilpasninger ved hjelp av for eksempel forstørringsprogrammer, talesyntese, aktivering av nye «apper» osv. og utprøving av lese-lister, notetaker, tastatur og trådløse streamere til høreapparater.

Klikk her for individuell søknad