Kulturuke – medfødt db

Dette er et tilbud for personer med medfødt døvblindhet. Steen Raahauge og Winnie Carset er utøvende musikere og har lang erfaring med musikkurs for personer med medfødt døvblindhet. Gjennom musikk legger de til rette for nye måter å uttrykke seg på i samspill med andre.

I løpet av denne uka skapes det en arena for å utvikle og utnytte den enkeltes kreative og musiske potensiale. Det gis mulighet for kommunikasjon og motivasjon til å uttrykke seg på nye måter gjennom rytme og musikk, og ledsagere og nettverk får ny kunnskap om kommunikasjon og musiske aktiviteter for målgruppen.

Deltakerne får mulighet for å oppleve musikkglede og musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter. Det er lek med rytmer, samhandling med andre, taktil berøring, nye sanselige opplevelser og kommunikasjon i vid forstand.

Ledsagere som er med på kurset får veiledning fra musikerne. Det legges også opp til ettermiddagskurs med fagperson og tid for erfaringsutveksling med andre ledsagere.