Naturskulptur

Naturskulptur tilbyr utendørs kunstnerisk aktivitet, blant annet steinhugging, arbeid i smie, trearbeid og keramikk. Aktivitetene har som mål å øke samspill, kommunikasjon og språkutvikling og muligheten for å lære nye aktiviteter som kan overføres til livet hjemme.

Naturskulptur har vært et tilbud til målgruppen i ca 20 år. Opplæring og veiledning blir gitt av utøvende kunstnere med erfaring i å tilrettelegge for personer med medfødt døvblindhet.

Kurset har utviklet seg til å bli en læringsarena både for kursdeltakere med døvblindhet og for ledsagere.

Kombinasjonen av kunstnerisk aktivitet og påfyll av kompetanse om taktil sanselig opplevelse, samspill og kommunikasjon gjør dette til en unik møteplass for nye erfaringer og kompetanseutvikling. Målet er å skape en arena for utvikling av kommunikasjon, språk, og mestringsfølelse. I løpet av uka gis det faglige forelesning og det settes av tid til erfaringsdeling for ledsagerne

Naturskulptur foregår på Johnsgård Turistsenter i Engerdal kommune.

Naturskulptur er et kurs for voksne personer med medfødt døvblindhet og ble opprinnelig startet av foreldre som ønsket meningsfulle og lærerike aktiviteter for sine voksne barn når de hadde passert skolealder.

Ønsker du å få vite mer om årets gruppekurs kan du klikke deg inn på Kurskalenderen som ligger på hjemmesiden