Oppmerksomt nærvær/Yoga

Mange personer med kombinert sansetap opplever energitap og stress i hverdagen. Du kan få tilbud om kurs for å oppnå bedre livskvalitet, mestre hverdagen bedre og få verktøy til å takle stress gjennom egentrening. Vi tilbyr individuelt kurs ut fra dine behov. Kurset består av samtaler, lære nye strategier og øvelser med hovedvekt på yoga, puste- og balanseøvelser.

Klikk her for individuell søknad

 

For de som ønsker å lære mer om mindfulness/oppmerksomt nærvær, anbefaler vi gruppekurset:

Stressmestring – Oppmerksomt nærvær og yoga

Del 1: 12. – 15. september 2017
Del 2: 21. – 24. november 2017

Søknadsfrist: 01.06.2017

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg, og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.

Mål:

  • Trening i oppmerksomt nærvær
  • Lære øvelser og få redskaper som kan overføres til hverdagen

Kursinnhold/temaer: 

  • Lære nye strategier for oppmerksomt nærvær
  • Samtaler og erfaringsutveksling
  • Puste og balanseøvelser
  • Yoga
  • Hvordan disponere energi i dagliglivets gjøremål
  • Øvelser til hjemmebruk

Kursholdere: Gunilla H. Rönnblom og Marit Kjus Garden

Kontaktperson: Bente Engggrav, bente.enggrav@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet