Punktskrift

Opplæring i punktskrift vil gi deg grunnleggende kunnskaper i å bruke punkt i dagliglivet samtidig som du også vil få mulighet for utprøving av leselist. Når det er flere som søker om punktopplæring i samme tidsrom prøver vi å organisere opplæringen slik at flere deltar på kurs samtidig. Dette gir mulighet for erfaringsutveksling og hjelp til å utvikle gode strategier.

Kurset gis i flere deler over en periode på ett og et halvt år og skjer ofte i samarbeid med den enkeltes lokale voksenopplæring