Tilbud til par og familier

Vi ønsker at nærpersoner i familie og nettverk skal få god informasjon om kombinert sansetap og de utfordringene det kan gi for alle i hverdagen. Vi underviser om syns- og hørselsfunksjon og kommunikasjon, tilpasset deltakernes alder. Vi gir tilbud til både par og hele familier. Når det blir meldt behov for det arrangerer vi kurs for flere familier eller par samtidig. Kursene lager vi med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, og vi har sterkt fokus er på muligheter og gode strategier. «Å lære er å oppdage». For å synliggjøre konsekvensene av sansetapet gir vi mulighet for «aha – opplevelser» gjennom øvelser og aktiviteter. Slike kurs kan du søke på som et individuelt tilbud

Vi arrangerer også gruppekurs for par. Disse finner du i kurskalenderen / kurskatalogen.

Mål for par-kursene er å gi ektefelle/partner økt kompetanse på konsekvensene av kombinert sansetap og å gi paret gode strategier for kommunikasjon i dagliglivet. Det er ofte behov for informasjon om øyet og syn, øret og hørsel og strategier for kommunikasjon i samlivet i tillegg til opplæring i tegn og haptisk/taktil kommunikasjon.