Musikkdager for personer med medfødt døvblindhet

Uke 18 (03. – 06. mai)

Mål:
• Skape en arena for å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og musiske potensiale.
• Skape motivasjon for kommunikasjon og uttrykk gjennom bevegelse, rytme og musikk.
• Ny kunnskap om musiske aktiviteter og kommunikasjon for kursdeltakerne og nærpersoner.
• Personer med funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet
som likestilte utøvere og mennesker.
• Gjennom aktiviteter vil vi få frem den enkeltes ressurser og muligheter. Ved å tilrettelegge for kreative aktiviteter fremmes sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet.

Tema/ kursinnhold:
• Musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter.
• Utprøving av bandinstrumenter.
• Kommunikasjon via felles opplevelser, bevegelse, rytme og taktilitet.
• Veiledning fra instruktører og utøvende musikere fra Dissimilis nasjonale kompetansesenter
• Inspirasjon og erfaringsutveksling musiske aktiviteter og kommunikasjon for kursdeltakerne og nærpersoner.
• I samspill med syns- og hørselstekniske hjelpemidler.

Søknadsfrist 01. november

Kontaktpersoner: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no og Marit Irene Vie marit.irene.vie@eikholt.no