Nærpersonkurs

Uke 24 (15. – 17. juni)

Mål:
• Få økt kunnskap om kombinert sansetap
• Få kompetanse om ulike måter å kommunisere

Tema/kursinnhold:
• Utforske kommunikasjon i alle former
• Praktiske øvelser knyttet til hverdagslivet
• Presentere mulighetene innenfor syn- og hørselstekniske hjelpemidler
• Relasjonens betydning i kommunikasjon
• Kurset er basert på erfaringsutveksling gjennom aktiv deltakelse og
dialog mellom fagpersoner og kursdeltakerne.
• Kursdeltakernes behov vil ivaretas i grupper og individuelt

Målgruppe:
Nærpersoner. Personer som er i relasjon med personer med
kombinert syns- hørselsnedsettelse/døvblindhet enten i privatlivet
eller personal i andre arenaer.

Søknadsfrist: 01. november

Kontaktpersoner: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no og Marit Irene Vie, marit.irene.vie@eikholt.no