Over tersklene – i to deler

Uke 38 (17. – 20. september), del 1 og Uke 48 (26. – 29. november), del 2

Søknadsfrist 01. mai 2019

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/ døvblindhet innebærer at man møter terskler i livet man må ta seg over.  Noen terskler er ikke så høye, andre krever store omstilling i livet, noe som kan ta lengre tid å takle og leve med.

Mål:

Hver enkelt kursdeltaker skal bli mer bevisst på egne reaksjoner og egen mestringsevne, samt se muligheter til å komme over tersklene.

Tema/kursinnhold:

  • Når sansetapet fører til endringer i jobb eller studiesituasjon.
  • Utfordringer i kontakt med familie og venner- kommunikasjon.
  • Energibruk – å prioritere og velge aktiviteter.
  • Å ta i bruk hjelpemidler- hvordan takler jeg det.
  • Psykisk helse og livskvalitet.

Kurset handler om valg og prioriteringer man må gjøre i hverdagen. Vi tar utgangspunkt i konkrete utfordringer hver enkelt har. Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling og øvelser.

Kontaktperson: Bente Enggrav, bente.enggrav@eikholt.no