Rolf Lund ansatt som forsker ved Eikholt

Rolf Lund er ansatt i 50 % engasjementstilling som spesialrådgiver/forsker. Rolf tiltrådte stillingen 1.1.2016. Hovedfokus i stilling vil være prosjektledelse, systematisk dokumentasjon og publisering.

RLundRolf Lund har hovedfag i spesialpedagogikk, er spesialist i svaksyntoptikk, samt spesialist i pedagogisk psykologisk rådgivning. Han har vært amanuensis ved Universitetet i Oslo, leder for syns- og audiopedagogtjenesten i Aust-Agder fylke, gründer og daglig leder av eget firma (Gasellepris i to år på rad).

Vi ser frem til å ønske Lund velkommen!