«Sanselig mat»/ADL- aktiviteter i dagliglivet

Uke 34 (20. – 23. august)

Søknadsfrist: 01.mai 2019

Mål:

  • Få kunnskap om nye matvarer og hvordan tilberede god hverdagsmat.

 Tema/kursinnhold:

  • Strategier for planlegging, innkjøp og tilbereding av mat
  • Sanseopplevelser med mat: lukte, smake, kjenne
  • Enkle oppskrifter til daglig bruk
  • Hjelpemidler/redskaper i matlaging
  • Hvordan gjøre kjøkkenet til en god arbeidsplass for deg.

Kontaktperson: Ragnhild Bjørgum, ragnhild.bjorgum@eikholt.no