Søskengruppe – tid for meg

Uke 13 (31. februar – 02. april)
Uke 37 (15. – 17. september)

Mål:
• Søsken møtes og deler erfaringer om å være søsken.
• Øke søskens kunnskap om kombinert syns- og hørselsnedsettelse /døvblindhet.

Tema/kursinnhold:
• Hvordan er det å være meg? Erfaringsutveksling om å ha en søster / bror med kombinert syns- og hørselsnedsettelse.
• Praktiske øvelser med nedsatt syn og hørsel.
• Aktiviteter og sosiale møteplasser / lek.

Målgruppe:
• Barn og ungdom mellom 10 og 16 år med en bror eller søster med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet.

Søknadsfrist: 01. november

Kontaktperson: Marit Irene Vie, marit.irene.vie@eikholt.no