Temakurs/samfunnslære – i fire deler

Del 1: Uke 8 (19. – 22. februar) Del 2: Uke 14 (02. – 05. april) Del 3: Uke 36 (03. – 06. september) Del 4: Uke 40 (01. – 04. oktober).

Søknadsfrist: 01. november 2018

Mål:

  • Bidra til økt deltakelse i samfunn og organisasjonsliv
  • Oppnå større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv
  • Øke muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk

Tema/ kursinnhold:

  • Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap.
  • Alle kursukene har i år følgende hovedtema: Norden og nordisk politikk og samfunnsliv og aktuelle politiske saker.

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no