Kommunikasjon med alle sanser

På dette kurset vil du lære flere ulike måter å kommunisere på – gjerne sammen med ledsager eller familiemedlem.
Vi trener spesielt på å lære å tolke informasjon gjennom taktil sans (berøring og bevegelse).
Målet er at du skal lære nye måter å kommunisere med omgivelsen på slik at du kan øke deltakelse i lokalt nettverk og fellesskap med andre

Du vil få opplæring og øvelser i taktile tegn, alfabeter og haptisk kommunikasjon, gjerne sammen med egen ledsager / familiemedlem.
Du vil få hjelp til bevisstgjøring i bruk av eventuelle restfunksjoner av syn / hørsel i aktivitetene og å trene på å tolke informasjon via lukt og smak.

Vi legger vekt på stimulering og bevisstgjøring av den taktile sansen både ved hjelp av kreative og fysiske aktiviteter

Disse kursene tilrettelegges både som gruppekurs og individuelle kurs.

Fant du det du lette etter?