Kommunikasjon og kultur

Vi har i flere år arrangert gruppekurs der vi ønsker å skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner.  Trening i nye kommunikasjonsformer og metoder kombinert med kreative aktiviteter gir mulighet for nettverksbygging.
Her kan du møte både gamle kjente og bli kjent med nye personer.

Du vil lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier.
Få opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter.
Informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns – og hørselstekniske hjelpemidler etter behov.
Undervisning skjer i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
Aktivitetene er tilpasset årstiden.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

Fant du det du lette etter?