Optimalisering av hørsel

For mange er hørselen den viktigste sansen i sosiale situasjoner, og mennesker med nedsatt hørsel må bruke mer energi på å delta sosialt. Personer med nedsatt hørsel kan ofte oppfatte både lyder og talespråk som svakere eller annerledes. Det betyr at en person kan høre en stemme, men ikke nødvendigvis høre nok til å oppfatte innholdet i det som blir sagt. Dette skaper utfordringer i kommunikasjonen og kan gi rom for misforståelser. Når både syn og hørsel er redusert så stiller det ekstra krav til tilrettelegging, hjelpemidler og mestringsstrategier.

På vår audiovisuelle klinikk har vi audiologisk testutstyr med mulighet for hørselskartlegging og behovsutredning. Vi gir individuelt tilpassede kurs som passer deg og dine behov slik de er i dag, og samarbeider med ditt lokale hjelpeapparat for å sikre god oppfølging. «Optimalisering av hørsel» kan bestå av justering, tilpassing eller utprøving av høreapparater. Du får tid til å bli kjent og fortrolig med funksjonene til høreapparatene, samt tilkobling til smarttelefon, nettbrett, PC og TV.

Det er særlig to hørselsfunksjoner som er sentrale for de fleste brukerne av Eikholt, og som vi har særlig fokus på; å forstå tale i settinger med støy og å ha god retnings og mobilitetshørsel.

Når du får prøve ut høreapparatene i det virkelige liv; på Gulskogen Storsenter, kantina på Eikholt eller på tur over den sildrende bekken ved Hammerdammen, får du mulighet til bedre å forstå din doble sansenedsettelse. Du får erfaring med hvordan høreapparatet jobber i ulike lyttemiljøer og vi har tid og mulighet til å gjøre justeringer på bakgrunn av umiddelbare tilbakemeldinger.

Jo bedre du kjenner og forstår din egen syns og hørselsfunksjon, mulighetene og begrensningene, og jo bedre du kjenner dine hjelpemidler og strategier, jo mer kontroll får du i livets omskiftelige lys- og lytteomgivelser.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

Fant du det du lette etter?