Psykososialt

På Eikholt vil du møte andre som har kombinert syns- og hørselshemming. Det å møte andre gir mulighet til å kunne utveksle erfaringer og tips. Å møte andre i tilsvarende situasjon kan gi god psykososial gevinst.

I tillegg har vi kurs med psykososiale temaer. Å leve med kombinert syns- og hørselshemming kan gi utfordringer i ditt forhold til menneskene rundt deg. For andre kan det være vanskelig å forstå hvordan sansetapet påvirker livet ditt.

På Eikholt kan du ta med deg en du er glad i. Barn, foreldre og andre familiemedlemmer er velkommen for å lære om kombinert sansetap. De kan være med på de individuelle fagkursene. Vi kan også lage et familiekurs spesielt for dere. Fagkonsulentene kan også ha samtale med deg og dine nærpersoner.

Eksempler på kurs

  • Familie/parkurs: På familiekursene øver vi på god kommunikasjon og underviser om sansetap. Vi arrangerer turer og aktiviteter for hele familien. Kurset blir lagt opp i samarbeid med den som søker, alder på barna og familiens behov. Noen par har behov for å lære mer om godt samliv og god kommunikasjon. Da kan vi arrangere et ”Å lytte med hjerte” parkurs bare for dere. Vi tar utgangspunkt i de behovene som du og din partner har. For mer informasjon, se kurskatalogen.
  • Samtaler og hjelp i en vanskelig livssituasjon: Vi samarbeider med andre aktuelle fagmiljøer og henter inn kompetanse der hvor det er nødvendig. I perioder kan livet være ekstra vanskelig. Kanskje du trenger samtale med psykolog eller andre som vet mye om hvordan det er å leve med sansetap. Vi kan sette deg i kontakt med Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, familieterapeut, regionsentrene for døvblinde eller brukerorganisasjoner. Mange får også god hjelp i sin egen kommune. Hvis du ønsker, hjelper vi deg å ta kontakt med rette instans.

Begrepet psykososial er sammensatt av to ord. Det ene ordet er –psyko. Det betyr sjelen og sinnet vårt, hvordan vi har lagret tanker, følelser og fornemmelser fra alt vi har opplevd, oppfattet, lært og tenkt og følt gjennom hele livet, og hvordan vi opplever, tenker og føler nå. Den andre delen av ordet er – sosial. Det kan forklares som det som skjer mellom to eller flere personer. Psykososialt kan vi dermed forklare med hvordan vi kjenner og har det inni oss når vi tenker på eller i samspill med andre.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

Fant du det du lette etter?