Temakurs – samfunnslære

For en person med nedsatt syn og hørsel er det krevende å få med seg informasjon om viktige endringer og hendelser i samfunnet.

Temakursene er tilrettelagt i en form, med tolk og hjelpemidler, som gjør informasjonen mest mulig tilgjengelig for den enkelte.

Kursene har som mål å bidra til at personer med syns – og hørselsnedsettelse kan øke muligheten for kontakt og kommunikasjon med eget nettverk og i nærmiljøet. Kunnskap om aktuell nasjonal/internasjonal politikk, rettigheter, samfunnsutvikling, utdanning, arbeidsmarkedet og lignende temaer vil kunne føre til større deltakelse i organisasjonsliv og storsamfunnet.

Å få kjennskap til rettigheter og muligheter vil også kunne styrke brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv.

Ønsker du å få vite mer om årets gruppekurs kan du klikke deg inn på Kurskalenderen som ligger på hjemmesiden

Fant du det du lette etter?