Vil du jobbe med syn i et spisskompetent fagmiljø med høy trivsel og motivasjon?

Eikholt nasjonale ressurssenter ser nå etter en person med faglig bakgrunn innen syn som kan bidra til at vi leverer enda bedre tjenester overfor mennesker med kombinert syn og hørseltap/døvblindhet.

Eikholt har siden 1980 gitt ulike tjenester til personer med kombinert syns – og hørselshemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner/tjenesteapparatet. Vi legger stor vekt på å være en levende arena og god møteplass for brukere, pårørende og fagfolk. Hvert år mottar ca. hver tredje person med kombinert syns – og hørselshemming/døvblindhet ulike tilbud fra oss.

Eikholt har to nasjonale oppdrag:

·         Eikholt en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse.

·         Eikholt er tildelt nasjonalt ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med kombinert syns – og hørselshemming/døvblindhet. Dette er en rettighet etter lov om folketrygd.

Eikholt er en ideell stiftelse lokalisert på Konnerud i Drammen og har for tiden 30 ansatte innen ulike fagområder. Fagstaben består av medarbeidere med kompetanse innen syn, hørsel, kommunikasjon, mobilitet, helse, IT, pedagogikk og sosialt arbeid.

 

Seniorrådgiver/Spesialrådgiver – syn

Vil du være med å videreutvikle et unikt synsrehabiliteringstilbud? Og synes du samarbeid med andre faggrupper er inspirerende? Vi søker en medarbeider som brenner for å arbeide med mennesker og syn. Vi er på jakt etter en fagperson med spisskompetanse og ønske om å jobbe innovativt med fagutvikling og tett brukerkontakt.

Eikholt har etablert en klinikk for tverrfaglig utredning og optimalisering av syn og hørsel – AV-klinikken. Videreutvikling av klinikken vil være en sentral oppgave.

 

Arbeidsområder:

·         Synsutredning

·         Tverrfaglig syns- og hørselsrehabilitering – videreutvikling av AV-klinikken

·         Rådgivning for barn, unge og voksne

·         Kurs for brukere

·         Prosjektarbeid og annet faglig utviklingsarbeid

·         Samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt

·         Systematisering, dokumentasjon og publisering av kunnskap

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Optiker, synspedagog og annen relevant utdanning innen syn

·         Erfaring fra synsutredning og rehabilitering

·         God skriftlig og muntlig formuleringsevne

·         Erfaring fra FOU og/eller prosjektarbeid

 

Vi vil vektlegge:

·         Evne til å jobbe selvstendig

·         Evne til å samarbeide i tverrfaglig team

·         Fleksibilitet og løsningsfokus

·         Personlig egnethet

 

Vi kan tilby:

·         Utfordrende og spennende tverrfaglige  arbeidsoppgaver

·         Et spisskompetent fagmiljø med høy trivsel og motivasjon

·         Deltakelse i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt

·         Gode faglige utviklingsmuligheter

·         Opplæring i ulike kommunikasjonsformer

·         Gode pensjons- og forsikringsordninger

·         Lønn etter avtale

 

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagsjef Thomas Øverby, tlf 902 74 668.

Søknad med CV sendes til post@eikholt.no. Søknadsfrist: Snarest