Organisasjon

Styret
Styret er Eikholts øverste organ, og består av styreleder og fire medlemmer. To av styremedlemmene skal representere brukere av Eikholts tilbud.

Styreleder
Trond Østgaard

Styremedlemmer
Sissel Haavik Markhus – brukerrepresentant
Kjell Storelid – brukerrepresentant
Erik Dalheim
Kari Schjøll Brede – ansattes representant

Varamedlemmer
Johan Baumann
John Arne Torstensen – brukerrepresentant
Bente Enggrav – ansattes representant

Ledelsen
Eikholts ledelse består av direktør og lederne for fagavdeling og driftsavdeling, samt IT-sjef. Ledermøtet er rådgivende organ for direktøren.

Direktør:
Roar Meland

Avdelingsledere
Thomas Øverby, fagsjef
Annicken Wærn Bratland, Driftssjef
Organisasjonskart

Organisasjonskart

Les Årsrapport 2018 her

Les Årsrapport 2017 her

Les Årsrapport 2016 her