Å leve med visuelle hallusinasjoner på grunn av Charles Bonnet syndrom (CBS)

Uke 44 (01. – 04. november)

Mål:
• Lære om CBS
• Å kunne leve bedre med CBS
• Tema/ kursinnhold:
• Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
• Betydning av CBS for aktiviteter i hverdagen
• Stressmestring

Søknadsfrist: 01. mai

Kontaktperson: Line Hovland, line.hovland@eikholt.no