Filtrer artiklene

Kaffekopp på et bord. En hånd som strekker seg mot kopen. Krypdyr rundt

Charles Bonnet Syndrom

Charles Bonnet Syndrom (CBS) beskrives som å oppleve gjentagende eller vedvarende enkle eller komplekse visuelle hallusinasjoner uten endret bevissthet, kognitive eller psykiatriske lidelser, søvnforstyrrelser, men med skader i øynene eller synssystemet for øvrig (Niazi et al 2020). 

Bilder av tre mennesker øverst med teksten Intet sett, intet hørt og et ikon av et videokamera

En portrettserie om hverdagen med nedsatt syn og hørsel

I denne serien, får du møte mennesker med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/. De deler sin hverdag om hvordan det er å leve med nedsatt syn og hørsel. Målet med serien er å øke kunnskapen om det å leve med kombinerts synes- og hørselsnedsettelse/døvblindhet, og vise mangfoldet denne gruppen representerer.

To personer sitter ved et bord. En dame har på seg filterbriller og lilla jakke. Hun ser interessert på en modell av et øre som en mann viser henne. Han har på høreapparat, har skjegg og holder hånden på modellen.

Hva er hørsel og kjennetegn på nedsatt hørsel?

Hørselen en viktig fjernsans som gjør at vi kan motta informasjon om omgivelsene våre på avstand. Hørselen kan brukes for å kommunisere med lyd og tale, men hørselen kan også brukes til mye mer.

Lover og regler om høreapparater i Norge 

I Norge er høreapparater gratis, og du får de fra NAV via en hørselssentral på et sykehus eller en avtalespesialist, som har en avtale med et helseforetak. Under følger en oversikt over lover og regler om høreapparater i Norge som det kan være fint å vite om. 

Mennesker som strekker hendene i været på en tribune

Grenseløs idrettsglede – fotballgalskap på sitt beste!

Opplevelsen av å gå på fotballkamp er beskrevet av en av erfaringskonsulentene i prosjekt Grenseløs idrettsglede som "Helt rått". Prosjektet handler om tilrettelegging for at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet kan delta som publikum på fotballkamper. Men, prosjektet handler også om eierskap til egen rehabiliteringsprosess - hva er viktig for meg.

To personer står utendørs mot hverandre. Den ene står med ryggen til, har grått hår, t-skjorte, høreapparat og filterbriller. Den andre personen har blondt hår til skudrene, står med en roger-penn rundt halsen og har på kjole. Rund vises grønn natur.

Døvblindhet

Døvblindhet er en betegnelse på kombinert syns- og hørselshemming hvor sansetapene gjensidig forsterker hverandre. Døvblindhet betraktes som en egen funksjonshemming. Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet.

Døvblindhet – definisjon

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

En førerhund og et par bein

Haptisk kommunikasjon og førerhund

Cathrine Timm Sundin, Senior Kommunikasjonsrådgiver ved Eikholt, har i samarbeid med Hapti-Co gjennomført et prosjekt som omhandler bruk av haptisk kommunikasjon i sammenheng med førerhund og utøver.

Kommunikasjon

Kommunikasjon for personer med kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet varierer fra person til person. Både kommunikasjonsform, behov for avstand til samtalepartner og hensyn til lysforhold varierer. Ofte brukes en kombinasjon av forskjellige kommunikasjonsformer.

Usher syndrom, typer og arv

Usher syndrom er en sjelden arvelig genetisk sykdom som fører til kombinert syn- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Usher syndrom er den vanligste enkeltårsaken til døvblindhet hos personer under 65 år. 50% av alle døvblinde under 65 år har Usher syndrom. Usher syndrom er ikke knyttet til andre nevrologiske tilstander, kun nedsatt syn og nedsatt hørsel.

Fant du det du lette etter?