Kategori: Kommunikasjon

Filtrer artiklene

Mennesker som strekker hendene i været på en tribune

Grenseløs idrettsglede – fotballgalskap på sitt beste!

Opplevelsen av å gå på fotballkamp er beskrevet av en av erfaringskonsulentene i prosjekt Grenseløs idrettsglede som "Helt rått". Prosjektet handler om tilrettelegging for at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet kan delta som publikum på fotballkamper. Men, prosjektet handler også om eierskap til egen rehabiliteringsprosess - hva er viktig for meg.

En førerhund og et par bein

Haptisk kommunikasjon og førerhund

Cathrine Timm Sundin, Senior Kommunikasjonsrådgiver ved Eikholt, har i samarbeid med Hapti-Co gjennomført et prosjekt som omhandler bruk av haptisk kommunikasjon i sammenheng med førerhund og utøver.

Kommunikasjon

Kommunikasjon for personer med kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet varierer fra person til person. Både kommunikasjonsform, behov for avstand til samtalepartner og hensyn til lysforhold varierer. Ofte brukes en kombinasjon av forskjellige kommunikasjonsformer.

To personer sager en planke sammen.

BUA-MI – Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Dette er et prosjekt med et bredt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Prosjektgruppa fra Eikholt har vært i tett fagsamarbeid med Regionsenter for Døvblinde, Statped Sørøst om taktil språklighet,  Engerdal kommune sto i hovedsak for byggingen av bua, BUA-MI, og PP-tjenesten i Trysil og Engerdal var engasjert medspiller. I sentrum for arbeidet har vært to unge menn med døvblindhet og deres team på skole og voksenopplæring/bolig.

Fant du det du lette etter?