Kommunikasjon for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet varierer fra person til person. Både kommunikasjonsform, behov for avstand til samtalepartner og hensyn til lysforhold varierer. Ofte brukes en kombinasjon av forskjellige kommunikasjonsformer.

Eikholts kurstilbud
Når både syn og hørsel er nedsatt og gradvis endres, kan dette medføre praktiske og følelsesmessige omstillinger. Både du og dine nærpersoner kan ha behov for å lære seg nye metoder og strategier for å kommunisere bedre i dagliglivet. Kommunikasjonsformene er mange, og kan også forandres over tid.  

Mer om kommunikasjon

Hørselstekniske hjelpemidler
For mange er ulike hørselstekniske hjelpemidler til god hjelp. Dette kan være hørerapparater, CI (Cochlea Implantat), mikrofoner, streamere, samtaleforserkeranlegg etc.

Skrift/punkt
PC-er, iPad og iPhone kombinert med tilpasset skrift / leselist med punktskrift tilpasset den enkelte bruker er et funksjonelt hjelpemiddel for mange syns- og hørselshemmede.

Norsk med tegnstøtte (NMT)
Norsk med tegnstøtte er norsk talespråk som støtes av tegn som er lånt fra norsk tegnspråk. Det benyttes av norskspråklige som støtte for munnavlesning.

Håndalfabet/bokstavert kommunikasjon
Valg av håndalfabet er individuelt, men tilpasses tid, sted og samtalepartner. Håndalfabetene benyttes i kombinasjon med tegn eller tale og gjerne for å bokstavere navn, stedsnavn eller vanskelige ord og uttrykk som man ikke oppfatter. Tohåndsalfabetet er mye brukt blant eldre døve og blant personer med kombinert syns- og hørselshemning. En kombinasjon av norsk og internasjonalt enhåndsalfabet brukes av unge døve. Engelsk håndalfabet brukes ikke så mye i Norge i dag, men var vanlig blant primært norskspråklige syns- og hørselshemmede tidligere.

Tegnspråk
Norsk tegnspråk er et genuint norsk språk som brukes av flere tusen døve og hørende som et førstespråk. Tegnspråk har sin egen grammatikk og sine egne uttrykksmåter som skiller seg fra norsk. Språket er gestuelt-visuelt, dvs. at tegnspråklige uttrykk er basert på bruk av hender, ansiktsuttrykk og kroppsholdning og blir oppfattet gjennom synet.

Tegnspråk i innskrenket tegnrom
For personer med øyesykdommen RP, deriblant personer med Usher, kan innskrenket tegnrom være aktuelt. Det betyr at tegnene gjøres mindre og tettere på ansiktet slik at tegn, ansiktsuttrykk og mimikk lettere kan avleses samtidig.

Taktilt tegnspråk
Taktilt tegnspråk brukes hvis mottakeren ikke kan oppfatte tegnspråk gjennom synet. For noen er det aktuelt bare i enkelte situasjoner som i mørket eller når avstanden mellom de som snakker er for kort til å se tegnspråket. Den som snakker har hendene under samtalepartnerens hender.

Haptisk kommunikasjon
Et taktilt tegn-/berøringssystem som brukes for å supplere det talte eller tegnede ord parallelt med språket. Man benytter gjerne rygg, skulder, hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Ja/nei/hva/vent, bordplassering (hvem sitter hvor), høyde, mengde, retning og latter er eksempler på hva som kan beskrives ved hjelp av haptisk kommunikasjon.


Generelle tips til deg som hører og ser godt

Avstand
La den syns- og hørselshemmede selv bestemme avstanden mellom dere. Vent med å begynne å prate til du har fått klarsignal.

Lys
Man er avhengig av godt lys for å kunne avlese leppe- og ansiktsbevegelsene. Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt. Stå aldri med lyset i ryggen, for da blir den som hører og ser dårlig blendet.

Lydmiljø
Mye bakgrunnsstøy gjør det vanskeligere å oppfatte tale, så reduser om mulig uønsket støy. Husk at det kan være mye støy på venterommet, på kafèen eller ute på gata. Personer med hørselshemming sliter mer med å oppfatte tale der enn de gjør i stille omgivelser. Det er dessuten vanskelig å oppfatte tale i rom med mye etterklang, som for eksempel trappeoppganger, korridorer, osv.

Snakk Tydelig
Snakk tydelig med moderat hastighet. Det hjelper ikke å skrike til den som hører dårlig, da blir det enda vanskeligere å oppfatte. Bruk av naturlige tegn, mimikk, gester og fakter kan være til god hjelp. Ikke vær redd for å prøve!

Tolk
Henvend deg direkte til den syns- og hørselshemmede. Tolken / ledsageren samarbeider med dere begge.

Tekniske Hjelpemidler
Mange personer med døvblindhet har tekniske hjelpemidler som kan lette kommunikasjonen. Det kan være mikrofoner for å lette taleforståelsen, eller bruk av mobilen, eventuelt med leselist for punktskrift, for å gi korte beskjeder. La den syns- og hørselshemmede vise hvordan det kan brukes.

Fant du det du lette etter?