Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt har siden 1980 gitt ulike tjenester og tilbud til personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse, deres nærpersoner og fagpersoner/tjenesteapparatet.

Tjenester Om Eikholt

Snarveier

Trygg - Kompetent - Skapende

Eikholt er et ressurs- og kompetansesenter, med spesialister innen kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Vårt engasjement stopper ikke ved kursvirksomhet og tilrettelagte tjenester for brukere. Vi er også opptatt av kompetanseutvikling, forskning og formidling. Vi ønsker å være i forkant, utforske nye muligheter og utvikle ny kunnskap som kan bidra til å endre liv.

Kommende kurs

Se alle kurs
To personer står ute. En person holder to fingre på ryggen til den andre. De ser ned mot en sti. Ved siden av er det grønt gress.

Eikholt er bekymret for at døvblindes rett til tolk ikke blir ivaretatt

Vi erfarer at den pågående aksjonen blant frilanstolker får store konsekvenser for døvblinde. Aksjonene har også medført avlysning av tilpasningskurs ved Eikholt fordi brukerne ikke har fått tolker.

Bildet viser en person som sitter med en hjelm på hodet. En annen person står ved siden av og holde en flat hånd foran hjelmen.

En mer inkluderende verden med Haptisk kommunikasjon

6. og 7. november hadde vi gleden av å delta på symposiet "Haptikk for Inkludering" på Høgskolan i Borås. Eikholt var representert på dette internasjonale symposiet hvor forskere og eksperter fra 16 land møttes for å dele kunnskap og ideer.

Vil du starte 2024 med påfyll av kunnskap om syn og hørsel?

Er du syns- og hørselskontakt i din kommune, ansatte ved NAV hjelpemiddelsentral eller møter i ditt arbeid personer med kombinert nedsatt syn og hørsel? Da anbefaler vi at du setter av tid til å bli med på Eikhol-webinaret som har tema bedre hverdag for innbyggere med nedsatt syn og hørsel.

Sølvi Marie og Magne ute med førerhundene sine. I bakgrunnen teksten Rockheim

«Vi, samfunnet og systemene» – kurs med Magne og Sølvi Marie

I 2024 er et nytt Temakurs satt opp med tittelen "Vi, samfunnet og systemet". Det er Magne Bolme og Sølvi Marie Risøy som skal lose deltakerne trygt gjennom dette, sammen med Romy Regina Prochow seniorrådgiver syn og mobilitet ved Eikholt. Fristen for å søke er allerede 1. november.

Fant du det du lette etter?