Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

NAV dekker kostnader for ledsager til personer med medfødt døvblindhet

Utgifter til ledsager/praktisk bistand ved deltakelse på tilpasningskurs for døvblinde dekkes av folketrygden.

NAV arbeids- og velferdsdirektoratet konkluderte i 2020 med at folketrygden dekker ekstra utgifter til ledsager for personer med medfødt døvblindhet under deltakelse på tilpasningskurs for døvblinde.

Personer med medfødt døvblindhet kan sjelden benytte tolk fra NAV Tolketjeneste. Denne brukergruppen har som regel oppfølging av personale i bolig og/eller dagtilbud. Dette personalet bør følge deltaker på tilpasningskurs. Dette medfører ekstra kostnader for kommunen. Disse kostnadene til ledsager er det nå avklart at NAV dekker.

Hvordan gjøres dette?

Eikholt vil avtale med kommune/virksomhet hvor bruker bor eller får sitt dagtilbud om betaling for ekstra utgifter til ledsager og praktisk bistand utover det som er kommunens/virksomhetens ansvar. Eikholt kan legge ut for utgiftene til ledsager og ta dem med på spesifisert faktura til NAV etter at kurset er gjennomført.

Har du spørsmål. Ta kontakt med sosionom Victoria Falen på epost: victoria.falen@eikholt.no

Når pårørende deltar på tilpasningskurs som Ledsagere

Når pårørende deltar som ledsagere har de ikke krav på sykepenger. Da må de søke om refusjon for tapt inntekt i etterkant av kurset. 

Dette gjøres via skjema: 10.07.16 Reiseutgifter i forbindelse med behov for protese, ortose, spesialsko, fotseng, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese, parykk, tilpasningskurs, folkehøyskole eller grunnmønster.

Lenke til søknadsskjema: 

Søknad om refusjon av reiseutgifter

Nødvendig dokumentasjon:

Behovet for ledsager:

For å få dekket tapt inntekt må en behandler dokumentere at det er nødvendig for brukeren å ha med ledsager. Dette kan dokumenteres av brukeren sin fastlege. Dekning i forbindelse med ledsager kan innvilges, men behandler må dokumentere at ledsager er nødvendig, § 10-7

Tapt arbeidsinntekt: 

Det må også sendes inn dokumentasjon på hvor mye penger ledsager har tapt ved å være borte fra jobb. Dette kan være en lønnslipp der det kommer frem trekk i lønn. 

Grønt kort

Det grønne kortet gir brukeren én gratis ledsager på kollektiv transport, ikke fly. Det gir også brukeren en honnørrabatt. Det utstedes av regionsentrene og personen må være identifisert døvblind. 

https://www.dovblindhet.no/groent-kort.486123.no.html

Refusjon av reiseutgifter for kursdeltakere

Når kursdeltakere kommer til Eikholt på tilpasningskurs har de rett på refusjon av reiseutgifter. Det er viktig å huske på at NAV refunderer den billigste reisemåten.

Unntak:

NAV dekker billigste reisemåte, men det finnes noen unntak. Du har rett til å få dekket annen transport enn billigste rutegående transport dersom:

  • funksjonsnedsettelsen din gjør det nødvendig
  • kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig, for eksempel hvis det ikke går offentlig transport på strekningen
  • de samlede utgiftene ved bruk av annen transport ikke er høyere enn utgiftene ved bruk av offentlig transport 

Bruker må legge ved dokumentasjon på hvorfor det var nødvendig å gjennomføre en dyrere reise i søknaden. Lenke til søknadsskjema finner du lengre ned, og her finner du mer informasjon om nødvendig dokumentasjon. 

Når bruker ikke har mulighet til å legge ut for reisen selv: 

Hvis bruker ikke har mulighet til å legge ut for taxi, båt eller fly, kan NAV arbeid og ytelser utstede en rekvisisjon. Da må bruker kontakte NAV i god tid før reise. Telefon:55 55 33 33

Når brukerne ringer NAV: 

Brukeren kan velge alternativ 1, 2 eller 3, men vil få hjelp uansett hvilken tast han trykker på. 

En saksbehandler i NAV vil ta imot forespørselen om rekvisisjon og legge den til NAV arbeid og ytelser. NAV arbeid og ytelser vil så ta kontakt med brukeren for mer informasjon og avklaring. Det er viktig at brukeren sier noe om hvordan NAV kan kontakte/kommunisere med dem på best mulig måte. 

Les mer på NAV sin side:

https://www.nav.no/reiseutgifter

Skjema for søknad om refusjon: 

https://www.nav.no/soknader

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver og sosionom victoria.falen@eikholt.no

Fant du det du lette etter?