Kategori: Prosjekter

Filtrer artiklene

Mennesker som strekker hendene i været på en tribune

Grenseløs idrettsglede – fotballgalskap på sitt beste!

Opplevelsen av å gå på fotballkamp er beskrevet av en av erfaringskonsulentene i prosjekt Grenseløs idrettsglede som "Helt rått". Prosjektet handler om tilrettelegging for at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet kan delta som publikum på fotballkamper. Men, prosjektet handler også om eierskap til egen rehabiliteringsprosess - hva er viktig for meg.

En førerhund og et par bein

Haptisk kommunikasjon og førerhund

Cathrine Timm Sundin, Senior Kommunikasjonsrådgiver ved Eikholt, har i samarbeid med Hapti-Co gjennomført et prosjekt som omhandler bruk av haptisk kommunikasjon i sammenheng med førerhund og utøver.

To personer sager en planke sammen.

BUA-MI – Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Dette er et prosjekt med et bredt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Prosjektgruppa fra Eikholt har vært i tett fagsamarbeid med Regionsenter for Døvblinde, Statped Sørøst om taktil språklighet,  Engerdal kommune sto i hovedsak for byggingen av bua, BUA-MI, og PP-tjenesten i Trysil og Engerdal var engasjert medspiller. I sentrum for arbeidet har vært to unge menn med døvblindhet og deres team på skole og voksenopplæring/bolig.

Fant du det du lette etter?