BUA-MI – Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Dette er et prosjekt med et bredt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Prosjektgruppa fra Eikholt har vært i tett fagsamarbeid med Regionsenter for Døvblinde, Statped Sørøst om taktil språklighet,  Engerdal kommune sto i hovedsak for byggingen av bua, BUA-MI, og PP-tjenesten i Trysil og Engerdal var engasjert medspiller. I sentrum for arbeidet har vært to unge menn med døvblindhet og deres team på skole og voksenopplæring/bolig.

Prosjektet har foregått i Sømådalen, ei lita bygd nord i Engerdal kommune. Der er en kommunal bolig beliggende på familiegården Johnsgård, der Tormod, den ene av de to med medfødt døvblindhet bor. Den andre har kommet tilreisende med sine lærere i prosjektukene.

Målet med dette prosjektet har vært å skape en aktivitet som skulle være mulig å sanse helhetlig gjennom taktil sans, for derigjennom å skape de beste muligheter for språk og språkutvikling. Også språket skulle være mulig å sanse. Taktile tegn lånt fra tegnspråk sammen med tydelig stemme er det som er mulig å sanse for det to unge menn. Tegn og gester er deres måte å uttrykke seg på.

Gjennom hele prosjektet har det vært fokus på heving av kompetanse i taktil kommunikasjon. Opplæring og øvelser har vært satt i sammenheng med bygging av BUA-MI. Det tverrfaglige samarbeidet har vært en prosess som har bidratt til en utvikling alle har vært deltakere i.

I tillegg har prosjektsamarbeidet gitt andre resultater som økt sosialt nettverk, nye vennskap og gode relasjoner som ellers aldri ville funnet sted.

Del 1 følger arbeidet gjennom ett år, der flere ukers opphold med arbeid, kurs og veiledning av ansatte beskrives.

Del 2 følger Tormod og hans team gjennom enda ett år, som er det siste av to år med prosjektarbeid.

Byggingen av BUA-MI og aktivitetene i forbindelse med bygging og bruk av bua har blitt en møteplass for flere personer med medfødt døvblindhet og deres personal og familie. En slik møteplass virker inspirerende og utviklende, når det også inviterer til at flere fagpersoner er med i deltakelse og gode diskusjoner. Det er viktig med flere perspektiver, blant annet for å medvirke til utvikling av god taktil språklig praksis for personer med medfødt døvblindhet. Dette er et fagfelt med kort fartstid, og den gode arenaen har vist hvor viktig det er med et tverrfaglig samarbeid. Det gir opphav til kompetanse, men også mulighet for å spre kompetansen videre der den trengs.

Erfaringene viser hvor sårbare personer med døvblindhet er i forhold til omgivelsenes kompetanse, og forhåpentlig føre til en mer aktiv tilværelse for flere voksne personer med medfødt døvblindhet. Erfaring fra dette prosjektet har en overføringsverdi til andre boliger.

Last ned prosjektrapportene her:

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – 1 av 2 (PDF)
Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet – Videreføring 2 av 2 (PDF)

Fant du det du lette etter?