Kategori: Videoarkiv

Filtrer artiklene

Bilder av tre mennesker øverst med teksten Intet sett, intet hørt og et ikon av et videokamera

En portrettserie om hverdagen med nedsatt syn og hørsel

I denne serien, får du møte mennesker med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/. De deler sin hverdag om hvordan det er å leve med nedsatt syn og hørsel. Målet med serien er å øke kunnskapen om det å leve med kombinerts synes- og hørselsnedsettelse/døvblindhet, og vise mangfoldet denne gruppen representerer.

Fant du det du lette etter?