Eikholt-testen er en ny audiovisuell test av taleforståelse som gir fagpersoner et godt verktøy for å kartlegge funksjonell syns- og hørselsevne. Testen inneholder 600 unike setninger som kan administreres av et brukervennlig PC-program og presenteres med eller uten bakgrunnsstøy, og med eller uten bilde.

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Bilde av Eikholt. Hus, hage og trær.

Hva er en audiovisuell test?


Taleforståelse er et audiovisuelt fenomen. Det betyr i korte trekk at hva og hvor mye vi oppfatter i kommunikasjon med andre er et resultat av samspillet mellom syn og hørsel.

På Eikholt opplever vi at mange personer med kombinerte sansetap har fått avslag på nødvendige og hensiktsmessige tilbud eller hjelpemidler fordi de enten har sett eller hørt «for godt». Denne vurderingen er ofte basert på kliniske tester av syn og hørsel som mangler relevans for personens faktiske utfordringer.

Vi behøver gode tester av funksjonell hørsel som beskriver og kvantifiserer en persons reelle evne til å fungere i sosiale situasjoner. Det betyr i korte trekk at betingelsene for testen bør være så nære en reell lyttesituasjon som mulig. Slik vil resultatene gi pålitelig informasjon om faktisk funksjon og gi en mer helhetlig funksjonskartlegging.

Eikholt har over lengre tid utviklet en ny, moderne test av audiovisuell taleforståelse som har god lyd og bildekvalitet, et omfattende setningsmateriale utviklet i samarbeid med lingvister, og som kan kjøres uten komplisert eller kostbart spesialutstyr. Se linkene nederst på denne siden for mer informasjon, inkludert tekniske data.

Ønsker du å bruke Eikholt-testen?
Eikholt-testen er tilgjengelig for alle som arbeider med syn, hørsel og kommunikasjon. Den finnes i ulike versjoner avhengig av hvilket behov du har og hvordan testen skal brukes. Ta kontakt med Rolf Mjønes på epost; rolf.mjones@eikholt.no

Kostnad for lisens
Tilgang til Eikholt-testen er basert på lisens fra Eikholt. Testen er gratis å motta, men det tilkommer en avgift for å dekke Eikholts kostnader i forbindelse med installasjon og opplæring. For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Rolf Mjønes på epost; rolf.mjones@eikholt.no

Status for distribuering:
Testen ble lansert på Eikholt-konferansen den 23 august 2023. Alle som har meldt sin interesse for testen både før og etter konferansen blir kontaktet for å avtale dato for implementering. Vi håper på forståelse for at dette kan ta noe tid grunnet stor etterspørsel.

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?