Eikholt-testen er lansert

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Så kom endelig dagen for lansering av EIkholt-testen. Dette skjedde på årets Eikholt-konferanse med tema «Syn og hørsel for en aktiv hverdag». Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg åpnet konferansen og Rolf Mjønes sørget selv for en introduksjon av testen, for tilhørere både i salen og digitalt.

Hvorfor Eikholt-testen?

Eikholt-testen er en ny audiovisuell test av taleforståelse som gir fagpersoner et godt verktøy for å kartlegge funksjonell syns- og hørselsevne. Testen inneholder 600 unike setninger som kan administreres av et brukervennlig PC-program og presenteres med eller uten bakgrunnsstøy, og med eller uten bilde. Til nå har IOWA-testen vært et slik verktøy, men denne har sett sine bedre dager både med tanke på innhold og utstyr som trengs for å administrere den.

Eikholt-testen er en moderne audiovisuell test av taleforståelse

Rolf Mjønes

Testresultater fra Eikholt-testen vil av fagpersoner kunne brukes til søknader på blant annet hørselshjelpemidler, synshjelpemidler, kommunale tjenester og tolk/ledsager.

Et nettverk av entusiaster og bidragsytere

Rolf Mjønes har i utviklingsarbeidet møtt et fantastisk nettverk av entusiastiske og kunnskapsrike personer, som har bidratt på ulike vis. Hørselshemmedes Landsforbund og Briskeby er naturlige å nevne, og at Eikholt-testen nå også blir utviklet på svensk sier noe om potensiale og behovet for denne testen.

Erik Witte, forsker og lektor ved Örebro universitet og Region Örebro Län står bak den svenske utviklingen av Eikholt-testen. Han viste hvordan de i et lydtett rom har jobbet med å skape best mulig lydforhold. De har også visuelt skapt miljøer som gir opplevelsen av lyden i for eksempel et kirkerom. Det er ikke umulig at dette gir synergier tilbake til den norske Eikholt-testen. At det også ligger nye muligheter i videre utvikling er det heller ingen tvil om. Taletrening ble nevnt, og en lang rekke med andre ideer er allerede kommet inn. Hvor veien går videre i utviklingen blir spennende å følge.

En festkveld

Rolf Mjønes og hans arbeid ble også feiret under festmiddagen på kvelden. Behørige lovord og ros ble gitt i taler, og musiker Thomas Tvedt skapte en flott ramme med flott musikk og sang. Dette ble en fin kveld som virkelig skapte magiske rammer for lanseringen.

Rolf Mjønes, Erik Witte og Roar Meland fra festmiddagen og lansering av Eikholt-testen

Les mer om Eikholt-testen her: Eikholt-testen

Fant du det du lette etter?