Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

Eikholt har to nasjonale oppdrag:

1. NAV tilpasningskurs 

Eikholt er tildelt et nasjonalt ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Dette er en rettighet etter lov om folketrygd. Retten til tilpasningskurs gjelder også nærpersoner. 

Eikholt tilbyr: 
• kombinert syns- og hørselsutredning / optimalisering av syns – og hørselsfunksjonen 
• rehabilitering og habilitering 
• opplæring i ulike kommunikasjonsformer 
• utprøving og opplæring i IKT 

  • utprøving og opplæring i mobilitet og orientering 
  • opplæring omfatter også tilbud til familie og nettverk 

2. Informasjons- og kompetansespredning 

Eikholt inngår også som enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, en spesialisthelsetjeneste som koordineres av Helse Nord RHF. 

Vi har fokus på informasjons – og kompetansespredning både på individnivå og på systemnivå i ulike deler av tjenesteapparatet.  I samråd med tjenestemottaker avklares behovene i den enkelte sak. Det kan være rådgivning, veiledning, kurs, fagdager og undervisning for barnehager og skoler, arbeidsplasser, primærhelsetjenesten, andre deler av spesialisthelsetjenesten, NAV med mer.  

Eikholt sprer kunnskap om døvblindhet gjennom webinar og konferanser, og mange av våre rådgivere underviser på universitet og høgskoler, på sykehus og i helsetjenesten for øvrig. Eikholt er medlem i ulike fagnettverk og samarbeider med relevante fagmiljøer i Norge og flere andre land. 

 Det er avgjørende at fagmiljøer som møter personer med et hørselsproblem eller synsproblem er oppmerksomme på muligheten for at det kan foreligge et dobbelt sansetap som bør følges opp. 

Rammeavtale Eikholt

Ytelsesavtale Eikholt

Eikholt som nasjonal  ”Møteplass” 

Vi legger stor vekt på å skape en levende arena for alle som besøker Eikholt. Mange brukere og nærpersoner, gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i tilsvarende situasjon.  

Utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring eller med erfaring som nærperson, er en verdi i seg selv. Vi ser at brukere i ulike livsfaser og med ulike erfaringer knyttet til sansetapet har nytte og glede av møte hverandre.  

Et tilbud på Eikholt gir mulighet for mening, fellesskap og utvikling og økt livskvalitet. 

Årsrapport

Her kan du laste ned årsrapport for 2023 i fullversjon eller kortversjon.

Årsrapport 2023

Årsrapport kortversjon 2023

Fant du det du lette etter?